top of page

Frequently asked questions

 • Hur annullerar jag min bokning?
  Du avbokar enkelt i appen genom att gå in på dina bokningar. Där väljer du din inbokade till du vill och klickar sedan på Avboka. Avbokningar kan göras fram till en (1) timme innan den börjar och avgiften återbetalas via Paytrail.
 • Kan jag söka ersättning från försäkringsbolaget för en konsultation i NetVet?
  De flesta försäkringsbolagen ersätter kostnader för veterinärbesök online. Dock måste problemet du söker veterinärhjälp för höra till den gruppen av sjukdomar som försäkringen täcker. Vi rekommenderar att du kollar upp försäkringsvillkoren och självrisken för just din försäkring hos ditt försäkringsbolag.
 • Hur länge räcker en bokad tid?
  En bokning pågår i 15 minuter. De tio första minuterna är avsedda för chat- eller videosamtal och konsultation, medan veterinären skriver ner anvisningar och rekommendationer till dig utgående från er konsultation.
 • Varför kan inte recept förnyas eller ordineras via NetVet?
  Finsk läkemedelslagstiftning godkänner inte ordination av receptbelagda läkemedel på basen av online konsultationer.
 • Vem kan anlita NetVet?
  NetVet är till för alla djurägare. Vårt mål är att nå ut inom Norden. Du behöver inte vara kund hos Losvika från tidigare. Du behöver inte heller ha remiss från någon annan veterinär. Det är bara att kontakta oss vid behov efter att du laddat ner appen.
 • Vilka betjänar mej då jag kontaktar NetVet?
  Vi som jobbar på NetVet är legitimerade veterinärer eller vet med kandidater som innehar praktikrättigheter i Finland.
 • På vilka språk kan jag få betjäning hos NetVet?
  Vid veterinärens namn ser du flaggor. Flaggorna representerar de språk vi betjänar på.
 • Jag vill dela en bild som redan finns i bildarkivet i på min mobil. Hur ska jag göra?
  För att skicka över en bild som tagits tidigare måste du godkänna att din telefon får dela bilder till NetVet appen. Gå in din mobils inställningar och tillåta delning av bilder.
 • Hur väljer jag chat eller videosamtal?
  Då veterinären kopplar upp mötet kommer du att få en fråga om du önskar chatt eller video. Veterinären kopplar upp dig på det du väljer. Du kan också begära att byta från chatt till video eller tvärt om under en pågående konsultation. För videokonsultationen måste din kamera och mikrofon vara påkopplade.
 • Var hittar jag veterinärens sammandrag av konsultationen?
  Då du efter en avslutad konsultation går in på fliken "Tidigare bokningar" ska du öppna den bokning du önskar kontrollera. Här ser du all info om besöket. Både bilder du sänt, texter du skrivit samt veterinärens slutrapport.
 • Haluaisin peruuttaa varaukseni. Miten minun tulisi toimia?
  Peruutat varauksen helposti avaamalla varauksesi ja valitsemalla Peru ajanvaraus. Varaus tulee peruuttaa viimeistään yksi tunti ennen varauksen alkua. Tämän jälkeen varausta ei voi peruuttaa. Maksusi palautetaan Paytrailin kautta.
 • Voinko hakea korvausta vakuutusyhtiöltä verkkokäynnistä NetVetillä?
  Useimmat vakuutusyhtiöt korvaavat verkkokäyntikulut eläinlääkärillä. Jotta korvausta voi saada, tulee vakuutuksesi korvata ne sairaudet, jonka vuoksi hakeuduit eläinlääkärin vastaanotolle. Suosittelemme varmistamaan vakuutuksesi ehdot sekä omavastuun juuri sinun vakuutuksesi kohdalla vakuutusyhtiössäsi.
 • Kuinka kauan saan keskustella eläinlääkärin kanssa yhden varauksen aikana?
  Yksi varaus on 15 minuuttia. Ensimmäiset 10 minuuttia on tarkoitettu chat/videokeskustelulle sekä neuvonnalle. Viimeiset 5 minuuttia eläinlääkäri varaa potilaskertomuksen ja hoito-ohjeiden kirjoittamiseen.
 • Miksi reseptejä ei voi uusia tai määrätä NetVetin kautta?
  Suomen lääkeainelainsäädäntö ei hyväksy reseptiperusteisten lääkeaineden määräämisen verkkotapaamisen kautta.
 • Kuka saa käyttää NetVetiä?
  NetVet on tarkoitettu kaikille eläinomistajille. Tavoitteemme on tavoittaa asiakkaita Pohjoismaissa. Sinun ei tarvitse olla asiakas Losvikalla. Et myöskään tarvitse toisen eläinlääkärin lähetettä. Voit hyvin yksinkertaisesti ottaa meihin yhteyttä ladattuasi sovelluksen.
 • Kuka palvelee minua, kun otan yhteyttä NetVetiin?"
  NetVetin työntekijät ovat Suomessa laillistettuja eläinlääkäreitä tai praktiikkaoikeuksia omaavia el.lääke tieteen kandidaatteja.
 • Millä kielellä voin saada palvelua NetVetissä?
  Eläinlääkärin nimen kohdassa näet lippuja, joilla kielillä palvelemme asiakkaita.
 • Haluan lähettää eläinlääkärille kuvan, joka on puhelimeni kuvakansiossa. Miten minun tulisi toimia?"
  Jotta voit lähettää kuvan, jonka olet ottanut aiemmin, tulee sinun hyväksyä, että NetVet -sovellus saa käyttää puhelimesi kuvia. Mene puhelimesi asetuksiin ja salli kuvien jakaminen NetVet -sovelluksessa.
 • Miten valitsen chat tai videopuhelun?
  Kun eläinlääkäri liittyy kokoukseen, saat kysymyksen siitä, että haluatko chat- tai videoyhteyden. Eläinlääkäri yhdistää sinut toivomallesi yhteydelle. Voit myös pyytää chat -yhteyden vaihtamisen videoyhteydeksi tai toisinpäin, konsultoinnin aikana. Muista tarkistaa että kamerasi ja mikkisi ovat päällekytkettyjä kun valitset video yhteyden.
 • Mistä löydän eläinlääkärin yhteenvedon käynnistä?
  Käynnin päätyttyä voit avata kohdassa "Aikaisemmat tapaamiset" käynnin, josta löytyy kaikki tieto käynnistä. Täältä löytyy muun muassa lähettämäsi kuvat, kirjoittamasi tekstit ja eläinlääkärin yhteenvedon.
 • I want to cancel my booking. What do I do?
  You can easily cancel an appointment by opening your booking in the app and selecting Cancel. Your payment is then refunded through Paytrail.
 • Does my insurance cover a NetVet consultation?
  Most insurance companies reimburse the cost of online veterinary visits. The problem you are seeking veterinary consultation for must belong to the group of diseases that the insurance covers. We recommend that you check the insurance terms and the deductible for your particular insurance with your insurance company.
 • How long is a consultation?
  One appointment is 15 minutes. The first 10 minutes are intended for the chat- and/or video consultation. The last 5 minutes are intended for the vet to write a summary of the meeting as well as further care instructions.
 • Why can't prescriptions be renewed or prescribed via NetVet?
  The Finnish pharmaceutical legislation does not approve the prescription of prescription drugs on the basis of online consultations.
 • Who can use NetVet?
  NetVet is for every animal and pet owner! Our goal is to reach out to all nordic countries. You don't have to be a customer of Losvika beforehand and won't need a remittance from any other vet. You simply book an appointment in the app and we will help you out.
 • Who serves me when contacting NetVet?
  The vets working at NetVet are licensed vets in Finland or veterinary BSc licensed to practice veterinary medicine.
 • In what languages can I get a consult?
  When making an appointment in the app you will see flags next to the veterinarians' names. These flags indicates the languages in which the vet can serve you.
 • I have an existing picture or video in my phone gallery that I want to send - is this possible?
  Yes, it is possible. To show previous pictures from your photo gallery, you need to allow the NetVet app to use pictures from your phone. Go to the settings of your phone to allow to share pictures to the NetVet app.
 • How do I select chat or video call?
  When the vet starts the meeting she / he will ask you wether you prefer to simply chat or to also use video. It is also possible to shift between the two during the consultation. The video chat requires that both your camera and microphone are turned on.
 • Where can I find the appointment summary of the visit?
  After the meeting you can go back to "previous meetings". Here you will find the summaries of all your previous consultations.
Annika och Kalle.jpg

Did you not get an answer?

Contact customer service for questions and issues regarding to the app itself. Please download the app and book a consultation if you want to get in touch with one of our vets.

Kontaktformulär

Ask your question

*It is not possible to get in touch with a veterinarian through customer service. Please download the app att book an appointment if you want to consult with our vets.

Thanks for your message!

bottom of page